Producten in Equicty zijn niet noodzakelijk producten in de klassieke zin van het woord. Zelfs als u diensten aanbiedt en geen producten, raden we u aan om die diensten toe te voegen als producten. Voorbeelden van producten kunnen ontworming, hoefsmederij artikelen, andere veterinaire producten of diensten zoals transport, les, stalgeld, etc. zijn. Producten zullen het u veel eenvoudiger maken om facturen aan te maken, zodat u niet telkens de naam en prijs per stuk moet ingeven. U kan zelfs eenheid, aankoopprijs, verkoopprijs en lange beschrijvingen toevoegen.


U kan de producten structureren door product categorieën te gebruiken!


Producten kunnen dan zeer eenvoudig aan taken gekoppeld worden of invoer vergemakkelijken bij het ingeven van uitgaven of het maken van uw facturen! 


Navigeer naar de facturatie module > tabblad producten >

  1. Voeg een naam toe voor het product
  2. Voeg een beschrijving toe
  3. Selecteer een valuta
  4. Voeg een aankoopprijs toe 
  5. Voeg een verkoopprijs toe
  6. Voeg een BTW in 
  7. Selecteer een categorie
  8. Klik op Opslaan