Equicty biedt de stal alle vrijheid om de specifieke acties binnen het takenbeheer zowel op vlak van gezondheid, training en fokkerij volledig zelf te beheren. Equicty levert een standaard set van acties die verder kunnen gewijzigd en aangevuld worden. Standaard acties met een repetitief gegeven kunnen ook vooraf van een standard herinnering- en herhalingspatroon voorzien worden. Eenmaal de taken voor de stal goed werden ingesteld, kan men overgaan tot het effectief plannen. Deze set van taken zullen dan ook verschijnen in de verschillende planningsmodules na gezondheid, training en fokkerij. 


Onderstaande is van toepassing op de verschillende sub-modules;

 1. Algemeen
 2. Gezondheid 
 3. Training
 4. Fokkerij (optioneel; Add-on functionaliteit) 


Wat kan er allemaal beheerd worden?

 1. Een actie toevoegen
 2. Een actie verwijderen
 3. Een actie bewerken
 4. Herinneringstermijn instellen
 5. Herhalingstermijn instellen


1. Een actie toevoegen

 1. Ga naar Instellingen > Taakbeheer > 'sub-module'
 2. Voeg een taak toe viarechtsboven
 3. Een nieuwe taak lijn zal bijgevoegd worden onderaan de lijst
 4. Noteer de nieuwe taak naam in het blanco veld
 5. Klik op 'Opslaan'


2. Een actie verwijderen

 1. Ga naar Instellingen > Taakbeheer > 'sub-module'
 2. Naast elke specifieke actie kan u een vuilnisemmer icoon terugvinden
 3. Klik op de vuilnisemmer van de taak die u wilt verwijderen
 4. Bevestig dat u deze actie wilt verwijderen 
 5. De actielijn zal verdwijnen
 6. Klik vervolgens op 'Opslaan'


3. Een actie bewerken

 1. Ga naar Instellingen > Taakbeheer > 'sub-module'
 2. Klik in het veld van de actie die u wenst te bewerken
 3. Wijzig rechtstreeks de naam van de actie
 4. Enter
 5. Bevestig dat u de bestaande actie wil updaten naar de nieuwe. Opgelet: bij het bevestigen zal equicty alle taken uit het verleden updaten met de nieuwe taak definitie. Zorg er dus voor dat dit geen drastische wijziging is qua actie definitie!
 6. Klik vervolgens op 'Opslaan'


4. Herinneringstermijn instellen


Per specifieke actie kan men een herinneringstermijn in dagen vastleggen. Hierbij zal Equicty de verantwoordelijke van de taak een herinnering sturen x dagen vóór de geplande taak. Waarbij x de herinneringstermijn is. 


Wanneer men tijdens het plannen een standaard actie gebruikt waarbij de herinneringstermijn vooraf ingesteld werd, dan zal er automatisch een herinnering uitgestuurd worden. Per individuele ingeplande taak kan men ten alle tijde de standaard herinneringstermijn wijzigen via de Advanced knop.

 1. Ga naar Instellingen > Taakbeheer > 'sub-module' > Actie
 2. Versleep de 'Herinner in dagen' slider naast de desbetreffende Actie 
 3. Klik vervolgens op 'Opslaan'


5. Herhalingstermijn instellen


Per specifieke actie kan men een herhalingstermijn in dagen vastleggen. Hierbij zal equicty bij de bevestiging van uitvoering van een reeds ingeplande taak automatisch voorstellen om een nieuwe taak in de toekomst te plannen. Hierbij zal de nieuwe taak y dagen later in de planning geboekt worden. Waarbij y de herhalingstermijn is.


Wanneer men tijdens het plannen een standaard actie gebruikt waarbij de herhalingstermijn vooraf ingesteld werd, da zal er automatisch een voorstel komen om deze taak opnieuw in de toekomst te plannen. Per individuele ingeplande taak kan men ten alle tijde de standaard herhalingstermijn wijzigen via de Advanced knop.

 1. Ga naar Instellingen > Taakbeheer > 'sub-module' > Actie
 2. versleep de 'Herhaling in dagen' slider naast de desbetreffende Actie 
 3. Klik vervolgens op 'Opslaan'