In Equicty kan u op verschillende manieren en plaatsen een trainingstaak aanmaken. Trainingstaken kunnen aangemaakt worden per individueel paard of voor meerdere paarden in parallel. Iedere taak kan toegekend worden aan een personeelslid die de taak voor zijn rekening neemt. Verder kan men taken plannen over een periode van dagen, periode van de dag (morgen, voormiddag, middag etc), per tijdstip, enz.. Met de gevorderde instellingen kan u per taak zowel een herinnering als herhaling periodes inplannen! Eveneens kan u producten/diensten koppelen aan uw taken zodat de kosten van deze automatisch op de openstaande rekening van de eigenaar komen te staan. Lees hier meer over openstaande kosten en de link naar de administratie in volgend artikel.

 1. Via Dashboard
 2. Via de module Agenda


1. Via Dashboard

Om een trainingstaak aan te maken per paard, navigeer naar Dashboard.

 • Klik op
 • Klik op Training icoon
 • Er opent een nieuw venster
  • Kies een actie (of meerdere acties)
  • Selecteer een of meerdere paarden in de rechtertabel (optioneel kan u per paard een prioriteit van de actie toevoegen)
  • Selecteer het personeelslid verantwoordelijk voor deze taak
  • Bepaal de begin- en einddatum van de activiteit. (*)
  • Optioneel: periode of tijdstip aanduiden: 
   • Selecteer een periode van de dag (morgen, voormiddag, middag, namiddag, avond) 
   • plan op een specifiek tijdstip > periode > select 'andere' > uur instellen
  • Optioneel: Voeg taakinformatie of taak beschrijving toe
  • Klik "Opslaan"2. Via de module Agenda 

Om een trainingstaak aan te maken per paard, navigeer naar de module Agenda.

Selecteer het paard waarop u een taak wil aanmaken in de bovenste tabel

 • Klik op een dag van de (maand) agenda of via de  
 • Er opent een nieuw venster
  • Kies een actie (of meerdere actie)
  • Selecteer het personeelslid verantwoordelijk voor deze taak
  • Bepaal de begin- en einddatum van de activiteit. (*)
  • Optioneel: periode of tijdstip aanduiden: 
   • Selecteer een periode van de dag (morgen, voormiddag, middag, namiddag, avond) 
   • Plan op een specifiek tijdstip > periode > select 'andere' > uur instellen
  • Optioneel: Voeg taakinformatie of taakbeschrijving toe
  • Klik "Opslaan"


Gevorderde instellingen: Onderaan de taak kan men via advanced naar de uitgebreide instellingen;

 • Herinneringstermijn instellen: per specifieke actie kan men een herinneringstermijn in dagen vastleggen. Hierbij zal Equicty de verantwoordelijke van de taak een herinnering sturen x aantal dagen voor de geplande taak. Waarbij x de herinneringstermijn is.
 • Herhalingstermijn: per specifieke actie kan men een herhalingstermijn in dagen vastleggen. Hierbij zal Equicty bij de bevestiging van uitvoering van een reeds ingeplande taak automatisch voorstellen om een nieuwe taak in de toekomst te plannen. Hierbij zal de nieuwe taak y dagen later in de planning geboekt worden. Waarbij y de herhalingstermijn is.
 • Producten: U kan vanuit uw taak één of meerdere producten of diensten koppelen zodat de kost van deze producten en/of diensten na het opslaan van de taak op de rekening van de eigenaar komen te staan in "open kosten". Lees hier meer over openstaande kosten en de link naar de administratie in volgend artikel.


Opmerkingen:

 • (*) Indien de begin- en einddatum over meerdere dagen gespreid is dan zal standaard het vinkje "kopieer taak" actief staan. "Kopieer taak" actief betekent dat over de geplande periode dagelijkse een individuele taak zal gepland worden. Indien u "kopieer taak" inactief plaatst dan zal er één taak over de volledige periode van de activiteit gespreid worden!