1. Ga naar 'Dashboard' en klik op  

2. Vervolgens gaat u verder naar 'Taken Verwijderen'


3. Selecteer vervolgens het aantal paarden waarvoor u taken wilt verwijderen.


4. Selecteer de tijdspanne waarvoor u taken wilt verwijderen met behulp van onze kalenderfunctie.


5. Eenmaal u deze stappen hebt doorlopen moet u enkel nog het taaktype selecteren dewelke u wilt verwijderen, of


6. Druk nu op 'Taken verwijderen' om u wijzigingen door te voeren.