Een deelbare paardenprofiel link verloopt standaard na 14 dagen. Als beheerder kunt u deze periode echter verkorten of verlengen via;  1. Ga naar Instellingen
  2. Selecteer sectie Mijn stal
  3. Klik op uw Stal details
  4. Wijzig waarde in veld> Openbaar profiel vervaldatum (in dagen)
  5. Opslaan