Binnen Equicty kan men in meer detail wedstrijden plannen door proeven per wedstrijd te configureren. In iedere proef kan men een combinatie configureren, startvolgordes bepalen en finaal na afloop van de wedstrijd resultaten bijhouden!


Hieronder een korte beschrijving van hoe u proeven aan een wedstrijd gaat koppelen;  


STAP 1: Open een bestaande competitie via; 

 1. Via het dashboard > Klik op de competitie die u verder wilt bewerken
 2. Via de sport module > Competitie kalender > Klik op de competitie die u verder wilt bewerken (zowel maand- als jaaroverzicht)


Een specifieke pagina met details van de competitie komt tevoorschijn --> competitie overzicht


STAP 2: Competitie proeven toevoegen

 1. Klik links bovenaan (naast de wedstrijd naam) 
 2. Vervolgens selecteer "voeg een proef toe"
 3. Bepaal de naam van de proef 
 4. Selecteer de datum waarop de proef zal plaatsvinden
 5. Selecteer welke paarden er zullen deelnemen aan de proef

Opslaan: Een nieuwe proef met de deelnemende paarden zal aangemaakt worden in het overzicht 


STAP 3: 

 1. Klik op het desbetreffende paard uit een proef
 2. Vul verder een start volgorde aan
 3. Bepaal de ruiter van het paard


In een volgende stap kan men na de wedstrijd nog verder de resultaten aanvullen

 1. Vul de score aan (punten / % etc)
 2. Vul de ranking of behaalde plaats aan