Eenmaal de uitgaven en prijzengelden gelinkt zijn aan een specifieke competitie dan rest ons nog deze door te boeken naar de facturatie module. Bij het doorboeken van de uitgaven en prijzengelden vanuit de competitie module, komen deze uitgaven en prijzengelden onmiddellijk in de openstaande kosten van de eigenaars van de paarden. Zolang er wedstrijdkosten niet werden doorgeboekt vanuit de wedstrijdmodule zullen deze in de module facturatie > facturen > openstaande wedstrijdkosten blijven staan.


STAP 1: Open een bestaande competitie waarvan men de uitgaven/prijzengelden wenst door te boeken; 

  1. Via het dashboard > Klik op de competitie die u verder wilt bewerken
  2. Via de sportmodule > Competitie kalender > Klik op de competitie die u verder wilt bewerken (zowel maand- als jaaroverzicht)


Een specifieke pagina met details van de competitie komt tevoorschijn --> competitie overzicht


STAP 2:

  1. Ga naar vervolgens naar het onderdeel Financiën
  2. Klik vervolgens op de rechts
  3. Klik op wedstrijd financiën doorboeken


Een venster komt tevoorschijn die u de mogelijkheid biedt om per specifiek paard zijn uitgaven te valideren en te boeken!


  1. Klik op het paard in bovenste tabel waarvan u zijn uitgaven wenst door te boeken
  2. Vervolgens kan men per eigenaar van het paard de % wedstrijdkosten in dit stadium nog gaan wijzigen!
  3. Eenmaal de balans van kosten en opbrengsten correct staat, kan u voor het desbetreffende paard zijn uitgaven gaan doorboeken
  4. Klik op "wedstrijd financiën doorboeken"


Eenmaal alle wedstrijduitgaven werden doorgeboekt komen deze finaal in de module facturatie > facturen > openstaande kosten


De volgende stap is dan de openstaande kosten gaan facturen. Om meer hierover te weten, lees volgend artikel; FAQ: Hoe maak ik een factuur aan?