Alles in Equicty begint bij uw CRM. Alle taken, afspraken, facturen, media, wedstrijden, enz. die u toevoegt, zullen gelinkt zijn aan een specifiek paard, eigenaar, medewerker of contact. Eén van de eerste stappen wanneer u van start gaat, is dus om uw CRM op te zetten. In dit artikel komt u alvast te weten op welke manieren u paarden kan toevoegen. Wilt u ook eigenaars toevoegen? Dit artikel helpt u op weg. Indien u ook personeelsleden wenst toe te voegen zal volgend artikel u zeker helpen!


De verschillende manieren om paarden toe te voegen in equicty zijn:

 1. Paarden manueel toevoegen
 2. Paarden toevoegen via HorseTelex


1. Paarden manueel toevoegen

De eerste mogelijkheid is om paarden één voor één toe te voegen via de manuele ingaven. 

 1. Ga naar Profielen en vervolgens gaat u naar de tab Paarden. 
 2. Klik op hetin de rechterbovenhoek en selecteer 'Manuele ingave'.
 3. Een leeg profiel venster komt te voorschijn. Nu kunt u de nodige identificatie gegevens van het paard invoeren. Enkel 'naam' en 'eigenaar' zijn verplichte velden zoals u kan zien aan het rode sterretje. Zie onderaan wat nog meer kan!
 4. Sla uw gegevens op door op 'opslaan' te klikken


2. Paarden toevoegen via HorseTelex

De tweede mogelijkheid is om paarden één voor één toe te voegen via de HorseTelex integratie! Meer weten over HorseTelex, dit artikel vertelt u meer!


 1. Ga naar Profielen en vervolgens gaat u naar de tab Paarden. 
 2. Klik opin de rechterbovenhoek en selecteer 'HORSETELEX'.
 3. Een zoekvenster komt te voorschijn. Gelieve uw paard te zoeken via de naam of combinatie van naam en andere specifieke zoekvelden zoals naam vader, moeder, leeftijd enz. Indien uw paard in de lijst te voorschijn komt, klik om deze op te slaan in uw lijst van paarden. Als het paard niet te vinden is in de HorseTelex database dan kunt u nog steeds het paard volgens bovenstaande manuele ingave aanmaken. 
 4. Open het profiel van het desbetreffende paard en nu kunt u verder nodige identificatie gegevens van het paard invoeren. Enkel 'naam' en 'eigenaar' zijn verplichte velden zoals u kan zien aan het rode sterretje. Zie onderaan wat nog meer kan!
 5. Sla uw gegevens op door op 'opslaan' te klikken


In beide gevallen bovenaan hebt u nog verder de mogelijkheid om:

 • Extra eigenaars toe te voegen via. Belangrijk om te weten dat bij toevoegen van meerdere eigenaars hun participatie % in uitgaven bepaald kunnen worden. Namelijk: %eigendom / %algemene kosten / %wedstrijd kosten / %prijzengelden. De som van ieder type uitgaven over de verschillende eigenaars moet 100% zijn.  Bij het toevoegen van uitgaven aan paarden zullen de uitgaven onmiddellijk gesplitst worden volgens de % participatie per eigenaar en vervolgens op de openstaande uitgaven van de eigenaars geboekt worden. Meer info over uitgaven vindt u in dit artikel
 • Verder hebt u nog de mogelijkheid om;

  • Een profielfoto van het personeelslid toe te voegen via 'foto toevoegen'. Een profielfoto kan ook via de mobiele app toegevoegd worden Profielen > Personeel > Camera icon > Gallerij of Camera
 • Een FEI paspoort vervaldatum ingeven. Equicty zal x aantal dagen voor het vervallen van het FEI paspoort iedere gebruiker een herinnering/notificatie sturen. De herinneringsdatum (x dagen) kan zelf bepaald worden in de algemene settings > Takenbeheer > Algemeen
 • Pedigree aanvullen kan via het pedigree symbool.  Indien uw paard gekoppeld is via HorseTelex dan zal het HorseTelex symboolte voorschijn komen. Van zodra u dit symbool aanklikt dan zal de pedigree automatisch verschijnen vanuit HorseTelex.
 • Een paard profiel configureren:


 1. Actief - Paard kan actief beheerd worden in equicty, rekening houdend met de verdere selecties onderaan

 2. Training en Sport, het paard zal actief ingezet kunnen worden in de Training & Sport module
 3. Gezondheid, het paard zal actief beheerd kunnen worden in de gezondheidsmodule
 4. Fokkerij, het paard zal actief beheerd kunnen worden in de fokkerij module
 5. Toon taken van dit paard op het dashboard
 6. Zet het paard vast op het dashboard. Indien er zelfs geen taken gepland worden voor de actieve week zal het paard toch op het dashboard verschijnen
 7. Zet het paard 'publiek'. Hiermee kunt u een deelbare link activeren om vervolgens profielen van paarden te delen met derden. Indien u van de website API functionaliteit geniet (waarbij equicty gekoppeld kan worden aan uw website) dan kan u publieke informatie van het paard laten verschijnen op uw website.