Een creditnota is een factuur met daarop een verlaging of kwijtschelding van een factuurbedrag. Het betreft een factuur die gebaseerd is op een eerder verstuurde factuur. 


In Equicty kan u op verschillende manieren een creditnota aanmaken.

  1. Via module Facturatie > tabblad Facturen > rechts tweede (tussen beide tabellen) > creditnota
  2. Via module Facturatie > open kosten
  • Selecteer de Uitgaven/Inkomsten die u wenst te crediteren
  • Klik onderaan op Opslaan & crediteren om uw creditnota te bewaren


Een creditnota aanvullen is vrij identiek aan de manier hoe men een factuur aanmaakt, zie volgend artikel
FAQ: Hoe maak ik een factuur aan?