Open kosten zijn uitgaven die nog niet gefactureerd of gearchiveerd zijn. Deze type kosten hebben nog geen beslissing ondergaan. 


Uitgaven komen in de "open kosten" via verschillende wegen;

  1. Wanneer men een product koppelt aan een taak
  2. Wanneer men een uitgave/product registreert via het dashboard >  > "uitgaven"
  3. Wanneer men een uitgave/product registreert via module facturatie > tab uitgaven >
  4. Via het doorboeken vanuit de competitie module. Lees meer in volgend artikel HowTo: competitie uitgaven en prijzengelden door boeken naar de facturatie  
  5. Rechtstreekse ingave via de "open kosten" zelf


Waar kan men de open kosten per eigenaar terugvinden?

  • Navigeer naar de module Facturatie
  • Ga naar tabblad Facturen
  • In het bovenstaande tabel vindt u een overzicht van open kosten per eigenaar
  • Klik op de gewenste uitgave in kolom Open kosten 


Er verschijnt een overzicht van alle uitgaven.


Tot slot kan u nu kosten archiveren of facturen indien u dit wenst! Lees verder volgend artikel rond hoe factureren; FAQ: Hoe maak ik een factuur aan? Indien u kosten wenst te archiveren, lees dan volgend artikel; FAQ: Hoe archiveer ik mijn uitgaven?